Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.Syfte

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Kursdata blir slettet når bruker ber om at de skal bli slettet.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Avtal (GDPR Art. 6.1(b)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Användare

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.Syfte

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Kursdata blir slettet når bruker ber om at de skal bli slettet.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Avtal (GDPR Art. 6.1(b)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Kurskategorier

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.Syfte

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Kursdata blir slettet når bruker ber om at de skal bli slettet.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Avtal (GDPR Art. 6.1(b)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Kurser

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.Syfte

Kursgjennomføring

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Kursdata blir slettet når bruker ber om at de skal bli slettet.

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Avtal (GDPR Art. 6.1(b)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Aktivitetsmoduler

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs